svm nivo

Registers
  • Naam:
   Dhr. T. van Overmeeren K-RMT® Register
  • Registratie:
   N.v.t., sinds 08-06-2016
  • Werkgever:

   M2 Makelaars B.V. Paul Krugerstraat 9, 4382MA, VLISSINGEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. M. Venema-Boekhold A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 16-06-2017
  • Werkgever:

   Oosterveld Makelaardij BV Havenstraat 10, 9591AK, ONSTWEDDE, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. M.J. Wind K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 23-01-2018
  • Werkgever:

   Slim! Makelaardij Nieuwe Ebbingestraat 69, 9712NG, GRONINGEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. M.H. Schaart K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 08-03-2017
  • Werkgever:

   Trudo vb&t Makelaars Vestdijk 180, 5611CZ, EINDHOVEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. J.F. van der Burg K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 24-06-2015
  • Werkgever:

   De Koning Makelaardij Houten Onderdoor 3, 3995DW, HOUTEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. H.G. Zandsteeg A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 09-12-2013
  • Werkgever:

   Stroomberg Makelaardij o.g. b.v. Molenparkweg 10, 6741ZR, LUNTEREN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. D.M.S. Broekhuis K-RMT® Register
  • Registratie:
   VastgoedPro, sinds 28-10-2010
  • Werkgever:

   AM Ptolemaeuslaan 80, 3528BP, UTRECHT, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. M.J.H. Grave K-RMT® Register
  • Registratie:
   N.v.t., sinds 20-01-2016
  • Werkgever:

   Makelaarsland Alkmaar Keesomstraat 16 b, 1821BS, ALKMAAR, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. A. van Ginkel K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 11-04-2013
  • Werkgever:

   Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48, 3514AD, UTRECHT, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. W. van Rijn A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 22-06-2010
  • Werkgever:

   De Koning Makelaardij Houten Onderdoor 3, 3995DW, HOUTEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. M.G.C. den Hertog K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 10-12-2014
  • Werkgever:

   C. Hoen Dzn B.V De Lairessestraat 119, 1075HH, AMSTERDAM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. M.E. Verhagen A-RMT® Register
  • Registratie:
   N.v.t., sinds 02-07-2015
  • Werkgever:

   Klijsen Makelaardij og & Onteigeningszaken Lodewijk Napoleonlaan 77, 4904LH, OOSTERHOUT NB, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. C.M.T. de Wit A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 08-07-2011
  • Werkgever:

   Ouwejan Vastgoed Advies BV Kerkelaan 8, 1851HE, HEILOO, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. E.M. Heemstra-Havinga A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 29-11-2011
  • Werkgever:

   Lamberink Makelaars & Adviseurs Javastraat 10 18, 9401KZ, ASSEN, Nederland

  Website
terug naar het overzicht

Hercertificering A-RMT

Hieronder staan verschillende hercertificeringsbijeenkomsten opgesomd per periode van 12 maanden voor de Assistent-Makelaar. Kijk in uw SVMNIVO account welke bijeenkomst u (voor welke datum) moet volgen.

Periode 8 (loopt tot 1 augustus 2020)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die vanaf 1 augustus 2018 in het register worden ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 7 hebben afgerond. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT'er in totaal één dag volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen. Eén onderdeel is verplicht: de Niveaumeting. Dit onderdeel vult u aan met een keuze-onderwerp met een omvang van een halve dag of een hele dag.

Verplicht: A-RMT Niveaumeting - omvang: halve dag
De Niveaumeting is een verplicht onderdeel van de hercertificering. Aan iedere A-RMT'er wordt gevraagd een Niveaumeting te doen. Deze bestaat uit drie praktische onderdelen: 1. het maken van een opname waarin u een bezichtiging uitvoert. 2. een webcamtest waarin u een aantal casussen voorgelegd krijgt, waarop u reageert en 3. een situatiebeoordelingstest, waarin u een aantal situaties voorgelegd krijgt met een viertal reacties die u gaat ordenen. De meting is toegespitst op de specifieke werkzaamheden van een A-RMT'er. Door de Niveaumeting te doen, krijgt u inzicht hoe het met uw vaardigheden is gesteld ten opzichte van alle andere A-RMT'ers en waar in de loop van de tijd eventueel hiaten zijn ontstaan. De rapportage van de Niveaumeting is voor u persoonlijk en wordt niet met derden gedeeld. De Niveaumeting geeft SVMNIVO een beeld aan welke onderwerpen de komende jaren in de hercertificering aandacht moet worden besteed.

Leerdoel
Door de Niveaumeting te doen, krijgt u inzicht hoe het met uw vaardigheden is gesteld ten opzichte van alle andere A-RMT'ers en waar in de loop van de tijd eventueel hiaten zijn ontstaan.

Aandachtspunten

 • De A-RMT Niveaumeting is géén toets, maar slechts een meting waar u staat m.b.t. uw vaardigheden; u kunt niet slagen of zakken.
 • Aan de Niveaumeting is geen klassikale les verbonden. U maakt de Niveaumeting individueel.
 • U ontvangt per e-mail uw persoonlijke inloggegevens voor de beveiligde Leeromgeving, waar u de opdrachten kunt vinden en gaat maken. Ook vindt u in deze goed beveiligde leeromgeving verdere instructies en informatie.
 • U hoeft de Niveaumeting niet meteen te maken na ontvangst van de inloggegevens, maar kunt dat op een later, voor u geschikt tijdstip doen.

In een Nieuwsbrief is speciaal aandacht besteed aan de A-RMT en K-RMT Niveaumeting. U kunt deze hier nalezen.

Hebt u onoverkomelijke bezwaren tegen het uploaden van uw video, dan bestaat de mogelijkheid om de gehele A-RMT Niveaumeting als maatwerk Niveaumeting op ons kantoor te Nieuwegein af te leggen in het bijzijn van een assessor. De kosten van deze maatwerk Niveaumeting (wijzigingen voorbehouden) bedragen EUR 595,32 (incl. btw).

Na het afleggen van de Niveaumeting hebt u aan een halve dag van de hercertificeringsverplichting voldaan.

Keuze-onderdelen - omvang: halve dag

1. Privacy (AVG)
Alle organisaties moeten voldoen aan de EU Privacy-verordening (AVG). Hoe doet een makelaars/taxateurskantoor dat goed? De volgende onderwerpen komen aan de orde: de
belangrijkste wet- en regelgeving privacy en wat gaat er gebeuren door de invoering van de AVG?

Onderwerpen

 • Toelichting AVG
 • De gevolgen voor makelen en taxeren
 • Waar staat u als ARMT/KRMT-er danwel kantoor? Checklist voor uw eigen praktijk.

2. 0-op-de-meter
Duurzaamheid, energie besparen en toewerken naar een 0-op -de-meter woning zijn onderwerpen die ons dagelijkse leven beïnvloeden. Helaas gaat veel fout door het ontbreken van voldoende kennis en het niet toepassen van de juiste technieken en materialen. De makelaar kan een grote adviserende rol innemen. De makelaar kan bewoners begeleiden in het verduurzamen en verbeteren van een woning. De energiebesparingsverkenner is een handig hulpmiddel hierbij.

Leerdoelen

 • Men leert wat bedoeld wordt met de 0-op-de-meter woning.
  Dit wordt theoretisch omkaderd aan de hand van wet- en regelgeving, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de laatste ontwikkelingen in relatie tot de 0-op-de-meter woningen.
 • Men kent de toegepaste installaties.
  Deze installaties zullen besproken en aangeboden worden middels een interactief bordspel.
 • Men kan adviseren in energiebesparende maatregelen.
  Deze kennis zal benaderd worden aan de hand van referentieprojecten en praktijk. Er zal aandacht besteed worden aan het verkrijgen van inzicht in de wijze van energie besparen, de kosten en de uitdagingen.
 • Men kan adviseren in energiebesparende installaties.
  Deze installaties zullen besproken en aangeboden worden middels een interactief bordspel.
 • Men leert werken met de energiebesparingverkenner.
  Men zal een theoretisch kader omtrent dit product aangereikt krijgen. Tijdens de cursus zal men zelf aan de hand van een referentieproject werken met deze online tool.
 • Men herkent schade en problemen als gevolg van verkeerd toegepaste duurzame maatregelen.
  Deze kennis zal benaderd worden aan de hand van referentieprojecten en praktijk. Er zal aandacht besteed worden aan het verkrijgen van inzicht in de wijze van energie besparen, de kosten en de uitdagingen.

3. Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) - E-learning met een vragenlijst
Ondanks dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de makelaardij. Met de Europese Vierde Anti-Witwasrichtlijn worden op korte termijn nog meer verplichtingen ingevoerd of aangescherpt binnen Wwft. In deze e-learning module leert de cursist wat de Wwft inhoudt, hoe het daaruit voortkomende cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd en hoe aan de meldingsplicht voldaan wordt. Daarbij wordt al ingegaan op de
verwachte aanpassingen in de Wwft-verplichtingen.

De gemiddelde doorlooptijd van de e-learning is 2 uur.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learning kan de cursist:

 • uitleggen wat de rol van het makelaarskantoor in het kader van de Wwft is;
 • bepalen of, wanneer en welke vorm van cliëntenonderzoek nodig is;
 • een cliëntenonderzoek uitvoeren;
 • een risico-inschatting maken;
 • op de juiste wijze een melding doen.

De e-learning wordt afgerond met een vragenlijst die bestaat uit 30 vragen, waarvan minimaal de helft goed moet worden beantwoord. Hiervoor heeft men 60 minuten de tijd.

Keuze-onderdelen - omvang: hele dag

1. Vastgoed online bekeken
In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de laatste online trends en ontwikkelingen voor de makelaar en taxateur. De verregaande digitalisering van de maatschappij heeft grote invloed op het dagelijks werk van de makelaar en taxateur. Deze ontwikkelingen maken het werk aan de ene kant ingewikkelder maar aan de andere kant worden veel werkzaamheden ook veel eenvoudiger. De invloed van online media is in deze tijd niet meer weg te denken in het beroep van makelaar en taxateur. De waarde van woningen wordt mede bepaald door schaarste/overvloed op de markt. Derhalve is inzicht in het TOTALE woningaanbod essentieel.

Leerdoelen

 • Het kunnen duiden (en/of inzetten) van een groot aantal, al dan niet vastgoed gerelateerde online platformen en apps die bruikbaar zijn bij advisering bij aan- en verkoop of taxeren van woningen.
 • Inzicht in het totale woningaanbod, naast de reguliere woningportalen
 • Belang erkennen van sociale media bij het verkrijgen van inzicht in de trends op de woningmarkt
 • De rol van Blockchain en Big Data op het vak van makelaar en taxateur (nu en in de toekomst)
 • Inzicht in de belangrijkste wereldwijde technologische vastgoed trends (input obv Real Estate Connect New York 2018).

Juridische actualiteiten / VvE
In deze bijeenkomst wordt u weer bijgepraat over de voor u belangrijkste juridische ontwikkelingen. In de ochtend gaat het over de belangrijkste juridische actualiteiten. De middag wordt gewijd aan appartementsrecht en de Vereniging van Eigenaren.

Onderwerpen

Juridische actualiteiten

 • Perikelen rondom ontbinding overeenkomst
 • Actualiteiten huurrecht woonruimte
 • Rechtspraak verjaring, implicaties van HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309

VVE

 • Vereniging van eigenaren: totstandkoming
 • Verhouding andere wettelijke verplichtingen / contractuele afspraken
 • Uitleg statuten/ reglementen: praktijkcasus

Periode 7 (loopt tot 1 augustus 2019)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2017 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsronde periode 1 t/m 6 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT'er er één volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Bouwperiodes en hun specifieke gebreken

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bevat een uitzonderlijke collectie van historische bouwwerken; een prachtige locatie om een goed beeld te vormen van de verschillende bouwperiodes die er in Nederland te vinden zijn. Tijdens deze praktische dag gaat u aan de slag met het ondekken en herkennen van typische gebreken die gerelateerd zijn aan een specifieke bouwperiode.

NB: U maakt een wandeling van ca. 3 uur door het Openluchtmuseum. Houd hier rekening mee als u slecht ter been bent en zorg dat u gemakkelijke wandelschoenen meeneemt.

Leerdoelen:
U herkent bouwperiodes, fouten en gebreken;
U bent (beter) in staat om een woning op waarde te schatten, omdat u bekend raakt met de eventuele te verwachten bouwproblematiek;
U kent de invloed van het Bouwbesluit en andere wet- en regelgeving op het aanpassen van een oudere woning naar de eisen van de huidige tijd. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol.

Of

Conflicthantering in de makelaardij

Ook in de makelaardij krijgt u te te maken met conflicten, bijvoorbeeld door tegengestelde belangen of de druk die mensen ervaren. De basis van een conflict is veelal een meningsverschil en als gevolg daarvan luisteren mensen niet meer naar elkaar en komen zo niet tot een oplossing. Denk aan klanten die in scheiding liggen of ruziënde erfgenamen. Aan de hand van relevante praktijksituaties worden conflict- en gedragsstijlen behandeld en leert u hoe u op een effectieve wijze om kunt gaan met conflictsituaties.

Leerdoelen:

U kent uw eigen conflictstijl en daarmee uw eigen handelen en wijze van communiceren in (dreigende) conflictsituaties;
U krijgt inzicht in de verschillende conflict- en gedragsstijlen en de verschillende conflictfases;
U krijgt inzicht in het ontstaan van conflicten en hoe deze kunnen (de-)escaleren.
U leert effectief om te gaan met weerstand en tegenwerpingen.

Of

Bouwgebreken en Het Nieuwste Taxatiemodel (E-learning met vragenlijst)

Leerdoelen Bouwgebreken:
U kunt:
Benoemen met welke wet- en regelgeving u te maken heeft bij bouwgebreken;
Benoemen welke kwaliteitseisen en keurmerken er zijn om bouwgebreken te kunnen vaststellen;
Bouwgebreken op basis van oorzaak categoriseren;
Uitleggen wat de CABU-methode inhoudt en toepassen bij:
 bouwgebreken aan terreinen, gevels en daken;
 bouwgebreken aan vloeren, wanden en plafonds;
 bouwgebreken aan installaties;
 rechtsgebreken.

Leerdoelen Nieuwste Taxatiemodel:
U kunt:
Het opdrachtformulier t.b.v. een professionele taxatiedienst op de juiste wijze opstellen;
Het taxatierapport financieing woonruimte op de juiste wijze opstellen en uw keuze onderbouwen;
Uitleggen waaruit een juiste afwikkeling en administratie van de taxatieopdracht bestaat.

Hoe werkt de e-learning met vragenlijst precies?

De vragenlijst kunt u thuis of op uw werk invullen. De locatie maakt niet uit, het enige wat u nodig hebt is:

- een computer of laptop met een (werkende) webcam en een microfoon;
- een internetverbinding;
- en omgeving die "schoon" is, dus geen spiekbriefjes en/of hulpmiddelen op het bureau en/of aan de muur.

Tot slot mogen er geen andere personen in de buurt zijn.

Aanvullende eisen voor het invullen van de vragenlijst kunt u nalezen in het reglement. Klik op de knop onderaan dit artikel.

De bovenstaande voorwaarden worden vastgelegd met de webcam. Ook tijdens het invullen van de vragenlijst blijft de webcam opnames maken en wordt het geluid in uw omgeving opgenomen. Na afloop wordt de opname doorgestuurd naar een externe toezichthouder. De toezichthouder controleert de opname en gaat na of alles conform de vastgestelde voorwaarden is verlopen. De toezichthouder kan ook zien wat er op het computerscherm is gebeurd.

Het invullen van de vragenlijst verloopt als volgt: in een leeromgeving krijgt u iedere keer een vraag met een aantal antwoordopties voorgeschoteld. Deze vragen beantwoordt u. Als u klaar bent sluit u de vragenlijst af.

Uitslag

Het resultaat het wordt pas definitief wanneer de toezichthouder de gemaakte opnames heeft bekeken. U ontvangt een e-mail zodra uw resultaat definitief is vastgesteld.

Of

Actualiteitentoets periode 7

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 75 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 7.

Inschrijven voor al deze opties is mogelijk via uw account.

Periode 6 (Afgelopen)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2016 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 5 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet deA-RMT'er er één volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Actualiteiten huur en verhuur voor specialisten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt u meegenomen door de wet- en regelgeving rondom huur en verhuur. Daarbij snijden we de tips & tricks aan die u kunt gebruiken bij het aangaan van de huurovereenkomst, de verhouding tot de verhuurder, problemen tijdens de huur en het beëindigen van de huur.

Of

Ethisch of niet ethisch?

In een snel veranderende wereld spelen normen en waarden, ons ethisch handelen, een grote rol. Moeten wij mee veranderen? Zijn er vaste normen en waarden? Hoe integer zijn wij eigenlijk in ons handelen? Allemaal vragen waarop wij voor onszelf antwoord moeten zien te vinden. Tijdens deze dag krijgt u handvatten om richting te geven aan deze antwoorden. Door middel van praktijksituaties zoeken we de grenzen op van wat ethisch of niet ethisch is.

Of

Goed adviseren? Gebruik de middelen!

Of het nu om een potentiële particuliere cliënt of een professionele partij gaat, vaak wordt van het makelaarskantoor een goed gefundeerd advies verlangd. Een advies dat de (potentiële) opdrachtgever duidelijkheid biedt en ook snel beschikbaar is. Heel veel gegevens zijn via internet beschikbaar. Deze Big Data worden via tools beschikbaar gesteld door instellingen en/of brancheorganisaties. Maar hoe werkt dat? En wat doe je ermee? Hoe begin je? Eén ding is duidelijk: als u goed wilt adviseren, maak dan gebruik van de beschikbare middelen!

Let op: deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, maar is m.n. interessant wanneer u werkzaam bent op een NVM-kantoor.

Of

Actualiteitentoets periode 6

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 75 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets mag als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 6.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomsten worden niet meer aangeboden. Hebt u niet aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder "inleverexamens -->inschrijven" de betreffende vervangende opdracht voor periode 6.

Periode 5 (Afgelopen)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2015 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 4 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT'erer éénvolgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Jurisprudentie in de makelaardij
Een goede kennis van zowel civiele recht als het omgevingsrecht is voorwaarde om als makelaar de kwaliteit te bieden die uw cliënt van u verwacht. In de cursus wordt u weer bijgepraat over de voor u belangrijkste juridische ontwikkelingen. Over de belangrijkste wetswijzigingen en rechtspraak. Hoe zit het eigenlijk met vergunningvrij bouwen? Of hoe gebruik ik eigenlijk die no-risk-clausule? De cursus wordt gegeven door twee advocaten en ervaren docenten die in de dagelijkse praktijk veel adviseren aan makelaars en hun cliënten. De cursus is dan ook praktijkgericht en interactief: geen dag hoorcollege derhalve. Door het interactieve karakter van de training is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Of

Social media en Funda(ALLEEN voor A-RMT'ERS met een A-RMT legitimatiepas die voorzien is van het NVM-logo)

De term social media is wel bekend maar er is zoveel op de markt, welke moet u nu inzetten? De belangrijkste social media zullen deze dag voorbij komen: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube en Pinterest. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het spanningsveld tussen objectmarketing, corporate marketing en personal branding.

Tips en trucs met betrekking tot de mogelijkheden van Funda zullen ook aan de orde komen!

Mocht u geen gebruik maken van Funda, zijn er op de dag mogelijkheden om toch mee te kunnen kijken. Kortom een praktische dag waarbij vooral veel met social media gewerkt wordt!

Of

Praktijkdag: Bouwmaterialen en duurzaamheid

Een unieke kans om een kijkje te nemen in het "slimme" huis van Enexis, namelijk het Enexishuis! In dit huis zijn de nieuwste duurzame materialen en energiebesparende apparatuur te vinden. Zeer geschikt voor nieuwbouw. Maar hoe kan dit worden toegepast in bestaande bouw? Samen met de docent leert u meer over materialen, innovatieve duurzame toepassingen en oplossingen!

Kortom: een dag vol slimme weetjes waarmee u energie én geld bespaart!
Een kijkje nemen? Klik dan op de knop hieronder!

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomsten worden niet meer aangeboden. Hebt u niet aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder "inleverexamens -->inschrijven" de betreffende vervangende opdracht voor periode 5.

Periode 4 (Afgelopen)

Praktijkdag: Van bezichtiging naar onderhandeling

De woningmarkt is het afgelopen half jaar veranderd. Het aantal verkochte woningen stijgt weer en
het aanbod is iets kleiner geworden. Toch is er in veel gebieden nog steeds sprake van een
kopersmarkt. Het blijft enorm belangrijk om de koper te verleiden bij de selectie van geschikte huizen. Er wordt ingezoomd op een aantal aspecten van het koopproces: kiezen, kijken, kopen. Anders gezegd: de fases van selecteren uit het aanbod, bezichtigen en onderhandelen. Welke invloed
kun je als Assistent-Makelaar uitoefenen op die belangrijke fases in het koopproces. Na deze dag ga je naar huis met nieuwe inzichten, praktische tips en do's en don'ts die je morgen al kunt toepassen.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. Na deze termijn van twee jaar kunt alleen door middel van het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen opnieuw ingeschreven worden in het A-RMT register.

Periode 3 (Afgelopen)

In de hercertificeringsperiode die loopt van augustus 2013 tot augustus 2015 is de hercertificering anders aangepakt dan in voorgaande jaren: afwisselender en met meer keuzevrijheid voor de deelnemers.

Wij organiseren vijf grote congressen waarin de ingeschreven A-RMT'ers en K-RMT'ers worden bijgepraat over allerlei interessante en nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Op elke congresdag zijn er een aantal verplichte plenaire onderdelen. Naast de plenaire onderdelen hebben deelnemers de keuze uit een aantal miniseminars. De deelnemer schrijft zich voor drie van de tien miniseminars in en kan op die manier de seminars kiezen die het best bij zijn of haar interesse aansluiten.

Aan de congressen wordt zowel door de A-RMT'er als K-RMT'er deelgenomen.

Na deelname aan een van deze dagen heeft de A-RMT'er aan zijn hercertificeringsverplichting voor deze ronde voldaan.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. Na deze termijn van twee jaar kunt alleen door middel van het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen opnieuw ingeschreven worden in het A-RMT register.

Periode 2 (Afgelopen)

Alles is verkoopbaar!

Verkopen is emotie. De kopers moeten een "goed gevoel‟ bij het huis hebben. Dingen moeten kloppen, moeten passen bij de verwachtingen. Potentiële kopers moeten al het idee krijgen dat het hun woning is en dat zij met kerstmis rond die open haard in dat huis zitten.

Als makelaar wil je een woning zo optimaal mogelijk presenteren. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn nu praktische tips en trucs? Hoe maak je die sfeervolle foto?

Deze bijeenkomst is bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2012 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de eerste hercertificeringsronde "Gastvrijheid in de makelaardij" en "Bouwgebreken en Huur" al hebben behaald.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. Na deze termijn van twee jaar kunt alleen door middel van het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen opnieuw ingeschreven worden in het A-RMT register.

Periode 1 (Afgelopen)

Gastvrijheid in de makelaardij

In deze periode is de cursus Gastvrijheid in de makelaardij gehouden.

Indien een geregistreerde deze cursus niet heeft bijgewoond, dan wordt hij/zij automatisch uit het register uitgeschreven.