svm nivo

Registers
  • Naam:
   Dhr. M. Lamberink A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 09-01-2012
  • Werkgever:

   Lamberink Makelaars & Adviseurs Javastraat 10 18, 9401KZ, ASSEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. J. Mallouk A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 18-05-2015
  • Werkgever:

   Appelman & Deutekom NVM makelaars Dorpsstraat 615, 1723HC, NOORD-SCHARWOUDE, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. J.A.M. Smit A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 06-10-2016
  • Werkgever:

   Hoekstra en van Eck Makelaars Amsterdam West Meer en Vaart 82, 1068ZZ, AMSTERDAM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. M.C. Reith A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 11-02-2012
  • Werkgever:

   Isaak Makelaardij o.g. B.V. C. van Eesterenlaan 1 -3, 1019JK, AMSTERDAM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. J.K. Aarts K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 16-04-2013
  • Werkgever:

   Elzen Maas Makelaars Baerdijk 24, 5061GG, OISTERWIJK, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. AJ.M.L. Doets A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 14-07-2010
  • Werkgever:

   Volkert B.V. Achterdijk 14, 1441DH, PURMEREND, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. J.J.G. Greuter A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 11-04-2013
  • Werkgever:

   Peter Pals Makelaardij o/g b.v. De Weer 79, 1504AK, ZAANDAM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. E.A.A. de Zeeuw K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 17-09-2011
  • Werkgever:

   Van Huisstede Makelaardij b.v. Markt 8, 4531EP, TERNEUZEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. M.A. Guldemond K-RMT® Register
  • Registratie:
   N.v.t., sinds 06-07-2011
  • Werkgever:

   Interhouse Huur- en Verhuurprofessionals®. Havenpoort 21, 2171HH, SASSENHEIM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. V. Kellij A-RMT® Register
  • Registratie:
   sinds 15-12-2016
  • Werkgever:

   Prisma ERA Makelaars Borne Grotestraat 252, 7622GW, BORNE, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. E. van Dijk K-RMT® Register
  • Registratie:
   VBO, sinds 10-01-2017
  • Werkgever:

   Esther van Dijk Makelaardij Diamantplein 14, 1625RR, HOORN NH, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. J. Dame A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 31-05-2011
  • Werkgever:

   Nieuw West makelaardij Pieter Calandlaan 310, 1060TS, AMSTERDAM, Nederland

  Website
  • Naam:
   Dhr. R.J.J. Groeneveld K-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 05-05-2017
  • Werkgever:

   Weusthuis Makelaardij Nassaustraat 9, 7651CX, TUBBERGEN, Nederland

  Website
  • Naam:
   Mevr. S. Weevers A-RMT® Register
  • Registratie:
   NVM, sinds 28-12-2010
  • Werkgever:

   Joost van Vliet Makelaars o.g. Distelvinkenplein 6, 2566GH, 'S-GRAVENHAGE, Nederland

  Website
terug naar het overzicht

Hercertificering A-RMT

Hieronder staan verschillende hercertificeringsbijeenkomsten opgesomd per periode van 12 maanden voor de assistent makelaar. Kijk in uw SVMNIVO account welke bijeenkomst u (voor welke datum) moet volgen.

Periode 7 (loopt tot 1 augustus 2019)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2017 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsronde periode 1 t/m 6 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT'er er één volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Bouwperiodes en hun specifieke gebreken

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem bevat een uitzonderlijke collectie van historische bouwwerken; een prachtige locatie om een goed beeld te vormen van de verschillende bouwperiodes die er in Nederland te vinden zijn. Tijdens deze praktische dag gaat u aan de slag met het ondekken en herkennen van typische gebreken die gerelateerd zijn aan een specifieke bouwperiode.

NB: U maakt een wandeling van ca. 3 uur door het Openluchtmuseum. Houd hier rekening mee als u slecht ter been bent en zorg dat u gemakkelijke wandelschoenen meeneemt.

Leerdoelen:
U herkent bouwperiodes, fouten en gebreken;
U bent (beter) in staat om een woning op waarde te schatten, omdat u bekend raakt met de eventuele te verwachten bouwproblematiek;
U kent de invloed van het Bouwbesluit en andere wet- en regelgeving op het aanpassen van een oudere woning naar de eisen van de huidige tijd. Duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol.

Of

Conflicthantering in de makelaardij

Ook in de makelaardij krijgt u te te maken met conflicten, bijvoorbeeld door tegengestelde belangen of de druk die mensen ervaren. De basis van een conflict is veelal een meningsverschil en als gevolg daarvan luisteren mensen niet meer naar elkaar en komen zo niet tot een oplossing. Denk aan klanten die in scheiding liggen of ruziënde erfgenamen. Aan de hand van relevante praktijksituaties worden conflict- en gedragsstijlen behandeld en leert u hoe u op een effectieve wijze om kunt gaan met conflictsituaties.

Leerdoelen:

U kent uw eigen conflictstijl en daarmee uw eigen handelen en wijze van communiceren in (dreigende) conflictsituaties;
U krijgt inzicht in de verschillende conflict- en gedragsstijlen en de verschillende conflictfases;
U krijgt inzicht in het ontstaan van conflicten en hoe deze kunnen (de-)escaleren.
U leert effectief om te gaan met weerstand en tegenwerpingen.

Of

Bouwgebreken en Het Nieuwste Taxatiemodel (E-learning met vragenlijst)

Leerdoelen Bouwgebreken:
U kunt:
Benoemen met welke wet- en regelgeving u te maken heeft bij bouwgebreken;
Benoemen welke kwaliteitseisen en keurmerken er zijn om bouwgebreken te kunnen vaststellen;
Bouwgebreken op basis van oorzaak categoriseren;
Uitleggen wat de CABU-methode inhoudt en toepassen bij:
 bouwgebreken aan terreinen, gevels en daken;
 bouwgebreken aan vloeren, wanden en plafonds;
 bouwgebreken aan installaties;
 rechtsgebreken.

Leerdoelen Nieuwste Taxatiemodel:
U kunt:
Het opdrachtformulier t.b.v. een professionele taxatiedienst op de juiste wijze opstellen;
Het taxatierapport financieing woonruimte op de juiste wijze opstellen en uw keuze onderbouwen;
Uitleggen waaruit een juiste afwikkeling en administratie van de taxatieopdracht bestaat.

Hoe werkt de e-learning met vragenlijst precies?

De vragenlijst kunt u thuis of op uw werk invullen. De locatie maakt niet uit, het enige wat u nodig hebt is:

- een computer of laptop met een (werkende) webcam en een microfoon;
- een internetverbinding;
- en omgeving die "schoon" is, dus geen spiekbriefjes en/of hulpmiddelen op het bureau en/of aan de muur.

Tot slot mogen er geen andere personen in de buurt zijn.

Aanvullende eisen voor het invullen van de vragenlijst kunt u nalezen in het reglement. Klik op de knop onderaan dit artikel.

De bovenstaande voorwaarden worden vastgelegd met de webcam. Ook tijdens het invullen van de vragenlijst blijft de webcam opnames maken en wordt het geluid in uw omgeving opgenomen. Na afloop wordt de opname doorgestuurd naar een externe toezichthouder. De toezichthouder controleert de opname en gaat na of alles conform de vastgestelde voorwaarden is verlopen. De toezichthouder kan ook zien wat er op het computerscherm is gebeurd.

Het invullen van de vragenlijst verloopt als volgt: in een leeromgeving krijgt u iedere keer een vraag met een aantal antwoordopties voorgeschoteld. Deze vragen beantwoordt u. Als u klaar bent sluit u de vragenlijst af.

Uitslag

Het resultaat het wordt pas definitief wanneer de toezichthouder de gemaakte opnames heeft bekeken. U ontvangt een e-mail zodra uw resultaat definitief is vastgesteld.

Of

Actualiteitentoets periode 7

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 75 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets kan als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 7.

Inschrijven voor al deze opties is mogelijk via uw account.

Periode 6 (loopt tot 1 augustus 2018)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2016 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 5 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet deA-RMT'er er één volgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Actualiteiten huur en verhuur voor specialisten

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt u meegenomen door de wet- en regelgeving rondom huur en verhuur. Daarbij snijden we de tips & tricks aan die u kunt gebruiken bij het aangaan van de huurovereenkomst, de verhouding tot de verhuurder, problemen tijdens de huur en het beëindigen van de huur.

Of

Ethisch of niet ethisch?

In een snel veranderende wereld spelen normen en waarden, ons ethisch handelen, een grote rol. Moeten wij mee veranderen? Zijn er vaste normen en waarden? Hoe integer zijn wij eigenlijk in ons handelen? Allemaal vragen waarop wij voor onszelf antwoord moeten zien te vinden. Tijdens deze dag krijgt u handvatten om richting te geven aan deze antwoorden. Door middel van praktijksituaties zoeken we de grenzen op van wat ethisch of niet ethisch is.

Of

Goed adviseren? Gebruik de middelen!

Of het nu om een potentiële particuliere cliënt of een professionele partij gaat, vaak wordt van het makelaarskantoor een goed gefundeerd advies verlangd. Een advies dat de (potentiële) opdrachtgever duidelijkheid biedt en ook snel beschikbaar is. Heel veel gegevens zijn via internet beschikbaar. Deze Big Data worden via tools beschikbaar gesteld door instellingen en/of brancheorganisaties. Maar hoe werkt dat? En wat doe je ermee? Hoe begin je? Eén ding is duidelijk: als u goed wilt adviseren, maak dan gebruik van de beschikbare middelen!

Let op: deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, maar is m.n. interessant wanneer u werkzaam bent op een NVM-kantoor.

Of

Actualiteitentoets periode 6

Dit is een open boek toets (flextoets). De actualiteitentoets bestaat uit 30 gesloten vragen. U hebt voor de toets 75 minuten de tijd. Om te slagen hebt u 18 punten van het maximaal te behalen puntenaantal nodig. Deze toets mag als alternatief dienen voor één reguliere hercertificeringsbijeenkomst in periode 6.

Inschrijven voor alle opties is mogelijk via uw SVMNIVO-account.

Periode 5 (Afgelopen)

Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2015 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de voorgaande hercertificeringsrondes periode 1 t/m 4 hebben behaald. Van de onderstaande bijeenkomsten moet de A-RMT'erer éénvolgen om aan de hercertificeringsverplichting voor deze periode te voldoen.

Jurisprudentie in de makelaardij
Een goede kennis van zowel civiele recht als het omgevingsrecht is voorwaarde om als makelaar de kwaliteit te bieden die uw cliënt van u verwacht. In de cursus wordt u weer bijgepraat over de voor u belangrijkste juridische ontwikkelingen. Over de belangrijkste wetswijzigingen en rechtspraak. Hoe zit het eigenlijk met vergunningvrij bouwen? Of hoe gebruik ik eigenlijk die no-risk-clausule? De cursus wordt gegeven door twee advocaten en ervaren docenten die in de dagelijkse praktijk veel adviseren aan makelaars en hun cliënten. De cursus is dan ook praktijkgericht en interactief: geen dag hoorcollege derhalve. Door het interactieve karakter van de training is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Of

Social media en Funda(ALLEEN voor A-RMT'ERS met een A-RMT legitimatiepas die voorzien is van het NVM-logo)

De term social media is wel bekend maar er is zoveel op de markt, welke moet u nu inzetten? De belangrijkste social media zullen deze dag voorbij komen: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube en Pinterest. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het spanningsveld tussen objectmarketing, corporate marketing en personal branding.

Tips en trucs met betrekking tot de mogelijkheden van Funda zullen ook aan de orde komen!

Mocht u geen gebruik maken van Funda, zijn er op de dag mogelijkheden om toch mee te kunnen kijken. Kortom een praktische dag waarbij vooral veel met social media gewerkt wordt!

Of

Praktijkdag: Bouwmaterialen en duurzaamheid

Een unieke kans om een kijkje te nemen in het "slimme" huis van Enexis, namelijk het Econexishuis! In dit huis zijn de nieuwste duurzame materialen en energiebesparende apparatuur te vinden. Zeer geschikt voor nieuwbouw. Maar hoe kan dit worden toegepast in bestaande bouw? Samen met de docent leert u meer over materialen, innovatieve duurzame toepassingen en oplossingen!

Kortom: een dag vol slimme weetjes waarmee u energie én geld bespaart!
Een kijkje nemen? Klik dan op de knop hieronder!

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomsten worden niet meer aangeboden. Hebt u niet aan een van deze bijeenkomsten deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder "inleverexamens -->inschrijven" de betreffende vervangende opdracht voor periode 5.

Periode 4 (Afgelopen)

Praktijkdag: Van bezichtiging naar onderhandeling

De woningmarkt is het afgelopen half jaar veranderd. Het aantal verkochte woningen stijgt weer en
het aanbod is iets kleiner geworden. Toch is er in veel gebieden nog steeds sprake van een
kopersmarkt. Het blijft enorm belangrijk om de koper te verleiden bij de selectie van geschikte huizen. Er wordt ingezoomd op een aantal aspecten van het koopproces: kiezen, kijken, kopen. Anders gezegd: de fases van selecteren uit het aanbod, bezichtigen en onderhandelen. Welke invloed
kun je als assistent makelaar uitoefenen op die belangrijke fases in het koopproces. Na deze dag ga je naar huis met nieuwe inzichten, praktische tips en do's en don'ts die je morgen al kunt toepassen.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder "inleverexamens --> inschrijven" de desbetreffende vervangende opdracht.

Periode 3 (Afgelopen)

In de hercertificeringsperiode die loopt van augustus 2013 tot augustus 2015 is de hercertificering anders aangepakt dan in voorgaande jaren: afwisselender en met meer keuzevrijheid voor de deelnemers.

Wij organiseren vijf grote congressen waarin de ingeschreven A-RMT'ers en K-RMT'ers worden bijgepraat over allerlei interessante en nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Op elke congresdag zijn er een aantal verplichte plenaire onderdelen. Naast de plenaire onderdelen hebben deelnemers de keuze uit een aantal miniseminars. De deelnemer schrijft zich voor drie van de tien miniseminars in en kan op die manier de seminars kiezen die het best bij zijn of haar interesse aansluiten.

Aan de congressen wordt zowel door de A-RMT'er als K-RMT'er deelgenomen.

Na deelname aan een van deze dagen heeft de A-RMT'er aan zijn hercertificeringsverplichting voor deze ronde voldaan.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen. U schrijft zich in via uw account en kiest onder "inleverexamens --> inschrijven" de desbetreffende vervangende opdracht.

Periode 2 (Afgelopen)

Alles is verkoopbaar!

Verkopen is emotie. De kopers moeten een "goed gevoel‟ bij het huis hebben. Dingen moeten kloppen, moeten passen bij de verwachtingen. Potentiële kopers moeten al het idee krijgen dat het hun woning is en dat zij met kerstmis rond die open haard in dat huis zitten.

Als makelaar wil je een woning zo optimaal mogelijk presenteren. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn nu praktische tips en trucs? Hoe maak je die sfeervolle foto?

Deze bijeenkomst is bestemd voor A-RMT'ers en K-RMT'ers die per 1 augustus 2012 in het register staan ingeschreven of voor de A-RMT'ers en K-RMT'ers die de eerste hercertificeringsronde "Gastvrijheid in de makelaardij" en "Bouwgebreken en Huur" al hebben behaald.

Deze periode is afgelopen en de hercertificeringsbijeenkomst wordt niet meer aangeboden. Hebt u niet aan deze bijeenkomst deelgenomen en dus niet aan uw hercertificeringsverplichting voldaan, dan hebt u nog tot twee jaar na uitschrijving uit het register de mogelijkheid om door middel van een vervangende opdracht alsnog aan uw verplichting te voldoen.

Periode 1 (Afgelopen)

Gastvrijheid in de makelaardij

In deze periode is de cursus Gastvrijheid in de makelaardij gehouden.

Indien een geregistreerde deze cursus niet heeft bijgewoond, dan wordt hij/zij automatisch uit het register uitgeschreven.